top of page

Klubbhandboka

Frivillige i Sportsklubben

Finnås Sportsklubb vert drive av frivillige. Her finn du oversikt over valgte medlemmer i dei ulike gruppene i klubben. Filtrer etter gruppe for å enklere finne rett person.

Filtrer etter gruppe

Styret

Øystein Våge

Leiar

2026

Styret

Hallgeir Goa Myhre

Nestleiar

2025

Styret

Marte Kolbjørnsen

Økonomiansvarleg

2025

Styret

Øystein Aarethun Lysne

Styremedlem

2026

Styret

Linn Maiva Larsen Waage

Styremedlem

2026

Styret

Bernhard Simonsen Hope

1. varamedlem

2025

Styret

Linda Madsen Helvik

2. varamedlem

2025

Valnemda

Tonje Stautland

Gruppeleiar

2026

Valnemda

Roy Onarheim

Medlem

2025

Valnemda

Marius Nedrebø Sele

Medlem

2026

Kontrollutvalet

Malin Tollaksvik

Gruppeleiar

2026

Kontrollutvalet

Line Larsen Skjetne

Medlem

2026

Kontrollutvalet

Dordi Shoba Hjelland

Varamedlem

2025

Fotballgruppa

Bernhard Simonsen Hope

Gruppeleiar

2025

Fotballgruppa

Øystein Bratten Sortland

Dommerkoordinator

2025

Aktivitetsgruppa

Linda Madsen Helvik

Gruppeleiar

2025

Ungdom og E-sportgruppa

Øystein Aarethun Lysne

Gruppeleiar

2026

Økonomigruppa

Marte Kolbjørnsen

Gruppeleiar

2025

Økonomigruppa

Øystein Våge

Medlemsansvarleg

2025

Økonomigruppa

Therese Husa

Arrangementsansvarleg

2026

Økonomigruppa

Kristian Mæland

Sponsoransvarleg

2026

Økonomigruppa

Dagfinn Gjærde

Arrangør

2025

Økonomigruppa

Marie-Elise Lindskog

Arrangør

2025

Økonomigruppa

Torfinn Johansen

Arrangør

2026

Økonomigruppa

Linn-Hege Eriksen Ekornsæter

Arrangør

2025

Økonomigruppa

Mari-Anne Soltveit

Arrangør

2026

Økonomigruppa

Anette Eidesvik

Arrangør

2026

Økonomigruppa

Bergljot Nesse Geitung

Arrangør

2026

Driftsstøtte

Benedikte Elvik

Dugnadskoordinator

2026

Driftsstøtte

Øystein Våge

IKT Systemansvarleg

2025

Anleggsgruppa

Linn Maiva Larsen Waage

Gruppeleiar

2026

Anleggsgruppa

Linn Stoknes

Utleigeansvarleg

2026

Anleggsgruppa

Materialforvaltar

2026

Anleggsgruppa

Kasper Hovland

Banemeister

2025

Anleggsgruppa

Hallvar Koløy

Tømraransvarleg

2026

Anleggsgruppa

Norvald Koløy

Tømrar

2026

Anleggsgruppa

Roy Magne Kallevåg

VVS-ansvarleg

2026

Anleggsgruppa

Kjell Leon Helvik

Elektroansvarleg

2026

Repr. andre lag og org.

Arnhild Tveita-Larsen

Bømlo Idrettsråd

2025

Repr. andre lag og org.

Bjarte Simonsen

Kanaldagane

2025

Repr. andre lag og org.

Øystein Våge

Kanaldagane

2026

bottom of page