top of page

Klubbhandboka

Legge til E-postkonto

Oppdatert: 13. mar.

Finnås Sportsklubb nyttar FastName som leverandør av e-post og domene.

E-posten kan lesast direkte frå webmail, eller settast opp på ein eller fleire einingar, f.eks telefon og PC.


Gå til FastName support for veiledning på oppsett til din eining


E-posten skal settast opp med IMAP. POP3 skal ikkje nyttast


E-post adresse og passord vil bli tilsendt frå IKT Systemansvarleg for dei posisjonanen i klubben som er tildelt eiga adresse


Kontoen skal settast opp med avsendarnavn slik:


FSK // Fornavn Etternavn


Signatur i kontoen skal vere slik:


Mvh

Ditt namn

Tittel


Finnås Sportsklubb

Motorsportvegen 3

5437 FINNÅS


Tlf: xx xx xx xx

Relaterte innlegg

Se alle

Bruk av E-post

Når en sender e-post på vegne av Finnås Sportsklubb skal ein retta seg etter desse retningslinene Vurder kven du set som hovudmottakar....

Comments


bottom of page