top of page

Klubbhandboka

Retningsliner for trenarar

Som trenar og/eller lagleiar skal du bidra til:


 • Mestring, sjølvstende og tilhøyrsle for utøvaren

 • Positive erfaringar med trening og konkurranse

 • Å fremja eit godt sosialt miljø, lagånd og vennskap

 • At utøvaren skal kunna driva idrett i andre avdelingar samt andre aktivitetar

 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenarar, leiarar og foreldre


Som trenar og/eller lagleiar pliktar du å:


 • Vera eit godt forbilde

 • Møta presist og godt forberedt til kvar trening

 • Væra ein veiledar, inspirator og motivator

 • Bry deg litt ekstra og involvera deg i utøvarane dine

 • Bli kjent med utøvarane sine individuelle mål og opplevingar av treninga

 • Prøva å utvikla sjølvstendig vurderingsevne hjå utøvaren

 • Visa god sportsand og respekt for andre

 • Væra bevisst på at du gir alle utøvarane merksemd

 • Utfordra ein kvar utøvar eller gruppe til å utvikla sine ferdigheiter


Innhaldet i treninga skal væra prega av:


 • Ein målretta plan

 • Progresjon i opplevingar og ferdigheiter

 • Stadig nye utfordringar slik at utøvaren flyttar grenser

 • Effektiv organisering

 • God kommunikasjon

 • Sakleg og presis informasjon

 • Kreative løysingar

 • Fleksibilitet ved problemløysing

Relaterte innlegg

Se alle

Vedtekter

§ 1 Formål Formålet til idrettslaget er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)....

Retningsliner for føresette

Til deg som er føresett til utøvar i Finnås Sportsklubb: Respekter klubben sitt arbeide. Det er frivillig å vera medlem i Finnås...

Retningsliner for utøvarar

Desse retningslinene er felles forventningar til alle utøverane i klubben vår. Retningslinene er forventningar til korleis du som utøvar...

Comentarios


bottom of page