top of page

Klubbhandboka

Retningsliner for utøvarar

Desse retningslinene er felles forventningar til alle utøverane i klubben vår. Retningslinene er forventningar til korleis du som utøvar skal oppføra deg på trening, kamp og elles når du representerer Finnås Sportsklubb.

 

 • Mobbing er ikkje akseptert – Husk at «Det er lov å bry seg»

 • Sei ifrå om du eller andre vert mobba

 • Respekter kvarandre

 • Ta ansvar for din eigen og andre sin trivsel

 • Vær lojal mot laget og trenarane

 • Vær ærleg ovanfor trenarar og dei andre utøvarane

 • Hjelp kvarandre – still opp for andre

 • Føl klubben sine reglar

 • Godt samhald skapar god lagånd – Stå saman

 • Still opp i god tid på trening og kampar – Gi beskjed om du ikkje kan møta

 • Vis engasjement

 • Vær stolt av eigen innsats

Relaterte innlegg

Se alle

Vedtekter

§ 1 Formål Formålet til idrettslaget er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)....

Retningsliner for føresette

Til deg som er føresett til utøvar i Finnås Sportsklubb: Respekter klubben sitt arbeide. Det er frivillig å vera medlem i Finnås...

Retningsliner for trenarar

Som trenar og/eller lagleiar skal du bidra til: Mestring, sjølvstende og tilhøyrsle for utøvaren Positive erfaringar med trening og...

Comments


bottom of page