top of page

Klubbhandboka

Økonomigruppa

Økonomigruppa har

 • ansvar for medlemsregister og medlemsfakturering

 • ansvar for sponsorkontraktar

 • ansvar for arrangement i klubben sin regi

 

Økonomigruppa skal

 • rapportere til styret

 • utarbeide budsjettforslag for gruppa til styret

 • føreslå tiltak om det er vesentlige avvik frå budsjettet

 

Økonomigruppa er satt saman slik

 • Gruppeleiar

 • Medlemsansvarleg

 • Sponsoransvarleg

 • Arrangementsansvarleg

 

Medlemmer i Økonomigruppa har tilgong til

 • Google Disk (tilgong Økonomigruppa)

 • Intranett (tilgongsnivå Økonomigruppa)

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page