top of page

Klubbhandboka

Økonomisk stipend

I Finnås Sportsklubb ynskjer me at alle skal få vere med om ein har lyst.


Dersom ein vanskeleg økonomisk situasjon gjer at ein ikkje kan delta på våre aktivitetar har me stipendordning som kan vere eit bidrag.


Ein førespurnad om økonomisk hjelp vil bli behandla konfidensielt av styret i klubben. Du vel sjølv korleis du ynskjer å kontakte oss, om det er via telefon, e-post, SMS eller messenger.


Du kan søkje om heilt eller delvis bidrag til medlemsavgift, treningsavgift og/eller utstyr.

Relaterte innlegg

Se alle

Timeregistrering

Ansatte i Finnås Sportsklubb som utfører lønna arbeid, registrerer og rapporterer sine arbeidstimar via appen Connecteam. Appen lastast ned frå App-store eller Google Pay. IKT systemadministrator set

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Comments


bottom of page