top of page

Klubbhandboka

1. Varamedlem

1. Varamedlem er

  • avløysar for styret sine faste medlemmer når ein av desse ikkje kan møte.

  • gruppeleiar for Fotballgruppa.

  • FIKS-ansvarleg.


1. Varamedlem skal

  • møte på styremøter og har talerett når styret er fulltallig.

  • møte på styremøte og har tale- og stemmerett dersom styret ikkje er fulltallig.

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Commentaires


bottom of page