top of page

Klubbhandboka

Anleggsgruppa

Anleggsgruppa har

 • ansvar for drift og vedlikehald av klubben sine eigedommar

 • ansvar for utleige av klubben sine eigedommar

 • ansvar for drift og vedlikehald av kunstgrasbane iht avtale med Bømlo Kommune

 • ansvar for at utøvargruppene har naudsynt utstyr til trening og kamp

 

Anleggsgruppa skal

 • rapportere til styret

 • utarbeide budsjettforslag for gruppa til styret

 • føreslå tiltak om det er vesentlige avvik frå budsjettet

 • utarbeide årleg plan for vedlikehald og oppgraderingar, herunder plan for dugnader eller bruk av ekstern arbeidskraft

 

Anleggsgruppa er satt saman slik

 • Gruppeleiar

 • Utleigeansvarleg

 • Materialforvaltar

 • Banemeister

 • Tømraransvarleg

 • VVS ansvarleg

 • Elektroansvarleg

 

Medlemmer i Anleggsgruppa har tilgong til

 • Google Disk (tilgong Anleggsgruppa)

 • Intranett (tilgongsnivå Anleggsgruppa)

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page