top of page

Klubbhandboka

Arrangementsansvarleg

Arrangementsansvarleg er

  • ansvarleg for arrangemenstgruppa


Arrangementsansvarleg rapporterer til

  • leiar av Økonomigruppa


Arrangementsansvarleg skal

  • sjå til at arrangementsgruppa gjennomfører naudsynte arrangement for å møte dei økonomiske og sosiale måla som er fastsatt i årshjulet, av styret og av arrangementsgruppa

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Commentaires


bottom of page