top of page

Klubbhandboka

Betaling av faktura, utlegg etc.

Kun faktura utstedt til Finnås Sportsklubb skal betalast frå FSK sin konto. Faktura utstedt i ein privatperson sitt namn må eventuelt utbetalast via rutine for refusjon av utlegg.

 

For å redusere moglegheit for svindel er Finnås Sportsklubb sine rutinar for betaling konfidensielle og kun kjent for dei som har behov for det.

 

Betalingsrutinar skal vere kjende for:

  • Leiar

  • Økonomiansvarleg

  • Revisor

  • Systemansvarleg

 

Styret skal vurdere og godkjenne dersom andre treng kjennskap til betalingsrutinar, f.eks dersom nestleiar må tre inn som leiar.

 

Den som skal ha kjennskap til betalingsrutinar i FSK vil få dette frå Leiar.

Relaterte innlegg

Se alle

Timeregistrering

Ansatte i Finnås Sportsklubb som utfører lønna arbeid, registrerer og rapporterer sine arbeidstimar via appen Connecteam. Appen lastast ned frå App-store eller Google Pay. IKT systemadministrator set

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Comments


bottom of page