top of page

Klubbhandboka

Dokumenthandtering


Finnås Sportsklubb nyttar skybasert arkivsystem med tilgangsstyring.

Alle dokument som kan vere av funksjon eller interesse for framtida skal lagrast i arkivsystemet, dette kan vere, men er ikkje begrensa til:

  • Møtereferat

  • Søknader

  • Arbeidslister

Unngå dobbeltlagring. Dokument som vert håndtert i andre system skal ikkje lagrast. Eksempel kan vere lønnsutbetalingar, sponsorkontraktar etc.


Dokument skal lagrast og arkiverast på ein strukturert måte slik at det er enkelt for nye tillitsvalgte i klubben å navigere seg fram til rett dokument.

Arkivsystemet er basert på Google Disk. For å sikre korrekt tilgangsstyring krevst det at kva enkelt med tilgang har ein personleg Googlekonto. Sjå vedlegg for korleis denne kan opprettast.

Det skal kun brukast personlege kontoar og ingen kontoar oppretta på ei @sportsklubben.no adresse skal ha tilgang. Unntatt frå dette er eigarkontoen som er registrert på post@sportsklubben.no og vert administrert av IKT Systemansvarleg.


For tilgang til Google Disk kan ein anten gå til https://drive.google.com/drive/ eller velge snarveien frå ei ny fane i Chrome nettlesaren.


 

Opprette Google konto
.pdf
Last ned PDF • 154KB


Relaterte innlegg

Se alle

Økonomisk dekning til Cup

Finnås Sportsklubb dekkjer fylgjande i samband med deltaking på cupar: 0-12 år: Lagpåmelding for inntil 3 lokale cupar per år. Maks kr. 4500 pr lag per år. 13-17 år: Lagpåmelding for inntil 3 lokale c

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Comments


bottom of page