top of page

Klubbhandboka

Dommerkoordinator

Dommerkoordinator er

 

  • medlem av Fotballgruppa

 

Dommerkoordinator skal

 

  • rapportere til gruppeleiar for Fotballgruppa

  • legge til rette treningsmoglegheter for dommerane, gjerne saman med klubben sine lag

  • legge til rette for dommarkurs for dei som ynskjer det

  • saman med styret rekruttere og behalde nok dommarar i forhold til antal lag

  • sjå til at klubbdommerane har godt og korrekt utstyr

  • halde dommarlister oppdatert

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page