top of page

Klubbhandboka

Dugnadskoordinator

Dugnadskoordinator er


  • ansvarleg for å koordinere dugnad i klubben basert på innmeldte behov frå dei ulike gruppene


Dugnadskoordinator rapporterer til


  • styret


Dugnadskoordinator skal


  • utarbeide ein årleg plan for dugnad i klubben

  • distribuere planen til dei ulike gruppene / medlemmene


Dugnadsansvarleg har tilgong til


  • Google Disk (tilgong til Dugnadsansvarleg)

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comentarios


bottom of page