top of page

Klubbhandboka

Fakturainnstruks

For inngåande faktura til Finnås Sportsklubb gjeld desse retningslinjene:

 

  • Merk faktura med kontaktperson i FSK (den som bestiller)

  • Send faktura som EHF

 

Finnås Sportsklubb er registrert i ELMA med organisasjonsnummer 987062258.

 

Alternativt, om ein ikkje har moglegheit for å sende EHF faktura kan den sendast på epost til FSK Bilagsmottak finnas-sportsklubb@bilag.fiken.no med kopi til okonomi@sportsklubben.no

 

Unngå å sende faktura i posten.

 

Innstruksen er lagt ved som PDF for bruk ved utsending til leverandør.


Fakturainstruks FSK
.pdf
Last ned PDF • 80KB

Relaterte innlegg

Se alle

Timeregistrering

Ansatte i Finnås Sportsklubb som utfører lønna arbeid, registrerer og rapporterer sine arbeidstimar via appen Connecteam. Appen lastast ned frå App-store eller Google Pay. IKT systemadministrator set

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Comments


bottom of page