top of page

Klubbhandboka

Fakturering av medlemmer

Medlemsansvarleg fakturerer medlemskontingent og treningsavgift.


Medlemskontingent 
 • Betaling for medlemskontingent skal opprettast i medlemssystemet gjeldande for perioden 01. januar - 31. desember.

 • Medlemssystemet fakturerer medlemskontingent til eksisterande medlemmer automatisk, og nye medlemmer automatisk ved innmelding.

 • Årsmøtet vedtar medlemskontingent året i førevegen.


Treningsavgift
 • Betaling for treningsavgift skal opprettast i medlemssystemet for 2 periodar per år

  • 1.april - 30. juni (halvparten av årsavgifta)

  • 1. juli - 30. november (halvparten av årsavgifta)

 • Medlemmer som deltar på fleire aktivitetar betalar kun ei treningsavgift (den dyraste).

 

Særskilte vilkår:

 • Trenarar og instruktørar er fritatt aktivtetsavgift

 • Elevera frå Bømlo Folkehøgskule får 50% rabatt på aktivitetsavgifta

 • Aktive medlemmer som deltar via klippekortordning betalar ikkje aktivitetsavgift

Relaterte innlegg

Se alle

Timeregistrering

Ansatte i Finnås Sportsklubb som utfører lønna arbeid, registrerer og rapporterer sine arbeidstimar via appen Connecteam. Appen lastast ned frå App-store eller Google Pay. IKT systemadministrator set

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Comentarios


bottom of page