top of page

Klubbhandboka

Gjennomføre arrangement

Oppdatert: 9. mar.

 • Planlegg og annonser arrangement i god tid


Før arrangementet:

Start på punkt 1 for arrangement med påmelding. Start på punkt 2 for arrangement utan påmelding


 1. Opprett arrangement i Tikkio

 2. Opprett arrangement på heimesida (Intranett)

 3. Del arrangementet på FSK si facebookside

 4. Vurder om andre annonseringar er hensiktsmessig

 5. Reserver naudsynt område hjå utleigeansvarleg eller banekoordinator

 6. Informer økonomiansvarleg om sum og tid for utlevering av vekslepengar

 7. Informer Systemansvarleg for utlevering og opplæring av kasse og kortautomat dersom det skal vere sal på arrangementet


OBS: Prioriter lokalt næringsliv og særskilt sponsorane våre ved innkjøp til arrangement


Under arrangementet:
 1. Alt sal skal registrerast i kassasystemet


Etter arrangementet:
 1. Dersom kontantsalg skal skjema for kassatelling fyllast ut og sendast inn

 2. Lever eventuelt vekslepengar til økonomiansvarleg

 3. Lever kassasystem som avtalt med Systemansvarleg

 

Det er ikkje krav til separat resultatregnskap, men ein kan nytte dette skjemaet for eigen kontroll av resultatet dersom ynskjeleg.


Resultatrekneskap arrangement
.xlsx
Last ned XLSX • 40KB

Kassatelling
.xlsx
Last ned XLSX • 40KB

Relaterte innlegg

Se alle

Timeregistrering

Ansatte i Finnås Sportsklubb som utfører lønna arbeid, registrerer og rapporterer sine arbeidstimar via appen Connecteam. Appen lastast ned frå App-store eller Google Pay. IKT systemadministrator set

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Comments


bottom of page