top of page

Klubbhandboka

IKT Systemansvarleg

Systemansvarleg er

 

 • ansvarleg for dagleg drift, vedlikehald og utvikling av klubben sine IKT system

 • ansvarleg for ettersyn og vedlikehald av klubben sin(e) hjartestartar(ar)

 

Systemansvarleg rapporterer til

 

 • styret

 

Systemansvarleg skal

 

 • sjå til at klubben har dei rette og naudsynte IKT system for best mogleg drift

 • sjå til at klubben sine IKT system vert nytta iht gjeldande regelverk, slik som personvernlova

 • sjå til at tillitsvalgte og medlemmer får naudsynt opplæring i dei systema dei skal nytte

 • tildele brukarkontoar i klubben sine IKT system

 • kvalitetssikre installering av IKT-utstyr og programvare

 • utarbeide budsjettforslag for IKT til styret

 • dokumentere ettersyn og vedlikehald av hjartestartar(ar) i Hjertestarterregisteret

 

Systemansvarleg har tilgong til

 

 • alle klubben sine IKT system, på øvste administratornivå. Unnateke frå dette er tilgang til nettbank og Altinn

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page