top of page

Klubbhandboka

Leiar

Leiar er


 • leiar av styret

 • klubben sin daglege leiar med ansvar for dagleg drift og oppfølging av administrative rutiner

 • hovudansvarleg for klubben sin kontakt utad både til andre klubbar, idrettskretsar og utval, presse med vidare


Leiar skal


 • fastsette agenda for styremøtene og leia møtene

 • anvise betalingar i saman med økonomiansvarleg


Leiar har tilgong til


 • Sparebanken Vest bedriftsbank

 • Fiken rekneskapsprogram

 • Hoopit Admin

 • Google Disk (tilgong alle mapper)

 • Intranett (tilgongsnivå Styret )

 • Publisere nyhende (tilgongsnivå Redaktør)

 • FSK si Facebookside (tilgongsnivå admin)

 • Klubbhandboka (tilgongsnivå redaktør)

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page