top of page

Klubbhandboka

Leiar Fotballgruppa

Leiar av fotballgruppa er

 • ansvarleg for drift av fotballgruppa

 • FIKS ansvarleg (Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem)

 • styrets 1. varamedlem


Leiar av fotballgruppa rapporterer til

 • styret


Leiar av fotballgruppa skal

 • utføre påmelding av lag til serier

 • sjå til at klubben sine trenarar får naudsynt informasjon om regelverk og endringar

 • koordinere banekalender og treningstider herunder utleige av banekapasitet

 • saman med materialforvaltar sjå til at laga og dommerane har naudsynt utstyr til kamp og trening

 • saman med dommerkoordinator sjå til at klubben har tilstrekkelig med dommerar

 • gje råd til styret vedrørande godkjenning av trenarutdanning

 • gje råd og informasjon til styret vedrørande budsjett og budsjettoppfølging


Leiar av fotballgruppa har tilgong til

 • FIKS

 • Google Disk (tilgong Fotballgruppa)

 • Hoopit Admin, tilgong som banekoordinator

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page