top of page

Klubbhandboka

Materialforvaltar

Materialforvaltar er

  • ansvarleg for klubben sitt utstyr for kamp og trening


Materialforvaltar rapporterer til

  • Leiar anleggsgruppa


Materialforvaltar skal

  • saman med anleggsgruppa og utøvargruppene sjå til at laga og dommerane har naudsynt utstyr til kamp og trening

  • gje råd og informasjon til styret vedrørande budsjett og budsjettoppfølging


Materialforvaltar har tilgong til

  • Google Disk (tilgong Fotballgruppa)

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page