top of page

Klubbhandboka

Medlemsansvarleg

Medlemsansvarleg er


 • klubben sin kontaktperson vedrørande medlemskap


Medlemsansvarleg rapporterer til


 • leiar av Økonomigruppa


Medlemsansvarleg skal


 • sjå til at klubben sitt medlemssystem er ajourført til ei kvar tid

 • fakturere medlems- og aktivitetsavgift i samsvar med klubben sine rutinar og årsmøtet sitt vedtak

 • følgje opp betaling og purring av medlemsfaktura


Medlemsansvarleg har tilgong til


 • Hoopit Admin

  • Økonomiansvarleg

  • Hoopitansvarleg

 • e-post for medlemsansvarleg

 • Google Disk (tilgong Medlemsansvarleg)

 • Intranett (tilgongsnivå Økonomigruppa)

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page