top of page

Klubbhandboka

Nestleiar

Nestleiar er

 • medlem av styret

 • politiattestansvarleg

 • barneidrettsansvarleg

 • søknadsansvarleg for stønadar o.l.


Nestleiar har ansvar for å

 • bistå leiar og danna eit leiarteam saman med denne

 • føre referat frå styremøter

 

Nestleiar har tilgong til

 • Google Disk (tilgong til 2-Styret)

 • Hoopit Admin

  • Politiattestansvarleg

  • Barneidrettsansvarler

 • Intranett (tilgongsnivå Styret )

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comentários


bottom of page