top of page

Klubbhandboka

Politiattest

Styrets nestleiar er politiattestansvarleg i Finnås Sportsklubb.


Alle som har oppgåver i Finnås Sportsklubb som inneber eit tillits- eller ansvarforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal visa politiattest.


 

Personar under 15 år vil ikkje få utstedt attest då dei er under den kriminelle lågalder. Kravet til politiattest gjeld derfor ikkje for personar under 15 år.

 

Trenarar, instruktørar, lagleiarar og andre med direkte kontakt med mindreårige eller personar med utviklingshemming er omfatta av ordninga og skal visa attest før dei tiltrer rolla.


For andre må det gjerast ei konkret vurdering av oppgåvene som skal utførast. Er dette oppgåver som kan gje personen som utfører dei moglegheit til å etablere eit tillits- eller ansvarsforhold til ein mindreårig eller ein person med utviklingshemming skal personen visa politiattest.


Eksempel på oppgåver som krev politiattest:
  • Ein føresett eller andre som er med som vaksenleiar for ett lag på ei turnering, særskilt dersom det er overnatting.

  • Ein dommar som har ansvar for å fylgje opp og veilede yngre dommerar.

  • Ein person har ansvar for utstyr eller idrettsanlegg og gjennom dette kjem i regelmessig kontakt med utøverar under 18 år eller med utviklingshemming.


 
Ofte stillte spørsmål og svar

Eg er usikker om eg treng politiattest.

Alle trenarar, instruktørar og lagleiarar i klubben skal vise politiattest. Dette gjeld og andre som kan etablere eit tillits- eller ansvarsforhold til ein mindreårig eller ein person med utviklingshemming. Er du usikker på di rolle kan du kontakte politiattestansvarleg i klubben.

Kan eg bruke ein politiattest eg har frå før?

Eg har vist politiattest tidlegare, men får beskjed om å vise på nytt.

Eg har fått politiattest tidlegare men finn den ikkje igjen.

 

Korleis søkje om politiattest
  1. Kontakt politiattestansvarleg for å få signert formålsskjema frå klubben. Denne må du legge ved (laste opp) når du søkjer.

  2. Dersom du er under 18 år må du og legge ved signert underskriftsskjema frå føresatt.

  3. Søk om politiattest på politiet sine nettsider.

  4. Vis mottatt politiattest til politiattestansvarleg i klubben. Attesten skal du behalde sjølv.Formålsskjema Politiattest
.pdf
Last ned PDF • 121KB

Underskriftskjema person under 18 år
.pdf
Last ned PDF • 88KB

Relaterte innlegg

Se alle

Økonomisk dekning til Cup

Finnås Sportsklubb dekkjer fylgjande i samband med deltaking på cupar: 0-12 år: Lagpåmelding for inntil 3 lokale cupar per år. Maks kr. 4500 pr lag per år. 13-17 år: Lagpåmelding for inntil 3 lokale c

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

留言


bottom of page