top of page

Klubbhandboka

Refusjon av utlegg

Oppdatert: 8. mar.

 • Refusjon av utlegg skal meldast til økonomiansvarleg på fastsatt skjema

 • Gruppeleiar må godkjenne utlegget

 

Den som ynskjer utlegg refundert:

 1. Last ned vedlagt skjema for refusjon av utlegg

 2. Fyll ut skjema, lagre som PDF

 3. Lagre kopi av kvitteringar som PDF eller bilete

 4. Send skjema og kvitteringar på e-post til gruppeleiaren din for godkjenning

 

OBS: Skjema og kvitteringar som lett kan redigerast, slik som excel, word eller liknande vert ikkje godkjent

 

Gruppeleiar:

 1. Verifiser at utlegget stemmer

 2. Kontroller at namn, adresse og kontonummer er angitt

 3. Send e-post til FSK bilagsmottak. Meldinga må innehalde skjema, kvitteringar og ein tekst som seier at utlegget er godkjent for tilbakebetaling


 

Økonomiansvarleg:

 1. Poster i rekneskapen

 2. Legg ved skjema, kvitteringar og godkjenningsepost frå gruppeleiar som bilag

 3. Tilbakebetal utlegget


Spesielle tilfeller:

 1. Leiar godkjenner utlegg for styret

 2. Nestleiar godkjenner utlegg for leiar


Refusjon av utlegg Excel
.xlsx
Last ned XLSX • 39KB

Refusjon av utlegg ODS
.ods
Last ned ODS • 30KB

Refusjon av utlegg PDF
.pdf
Last ned PDF • 460KB

Relaterte innlegg

Se alle

Timeregistrering

Ansatte i Finnås Sportsklubb som utfører lønna arbeid, registrerer og rapporterer sine arbeidstimar via appen Connecteam. Appen lastast ned frå App-store eller Google Pay. IKT systemadministrator set

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Comentarios


bottom of page