top of page

Klubbhandboka

Retningsliner for kampvert

Kampverten skal ha på gul kampvertvest og vere synleg for alle i og rundt kampen. I Finnås Sportsklubb skal denne oppgåva fortrinnsvis gå på rundgong blant dei føresette til spelarane.

Før kampen:

  • ynskjer begge lag, dommar(ane) og tilskodarane velkommen. Kampverten skal oppfordra til positivitet under kampen.

  • ser til at tilskodarane står på motsatt side av laga og godt utanfor sidelinja.

  • deltar på Fair Play møte (heimelagets trenar tar inititiativ til møtet) saman med dommer(ane) og begge lag sine trenarar.

Under kampen:

  • oppfordrar til positivitet under kampen.

  • er tilgjengeleg for dommar(ane) under kampen og i pausen.

  • handterer uønska hendingar etter klubben sine retningsliner.

Etter kampen:

  • takkar begge lag og dommar(ane) for kampen.

  • Melder i frå til Fair Play ansvarleg eller leiar av fotballgruppa dersom det oppstod uønska hendingar før, under eller etter kampen.

Relaterte innlegg

Se alle

Økonomisk dekning til Cup

Finnås Sportsklubb dekkjer fylgjande i samband med deltaking på cupar: 0-12 år: Lagpåmelding for inntil 3 lokale cupar per år. Maks kr. 4500 pr lag per år. 13-17 år: Lagpåmelding for inntil 3 lokale c

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Comentários


bottom of page