top of page

Klubbhandboka

Sponsoransvarleg

Sponsoransvarleg er

 

 • ansvarleg for oppfølging av klubben sine sponsorar

 • ansvarleg for nyteikning av sponsoravtalar på skilt og nettside

 • ansvarleg, i samarbeid med styret, for nyteikning av hovudsponsoravtalar

 

Sponsoransvarleg rapporterer til

 

 • leiar av økonomigruppa

 

Sponsoransvarleg skal

 

 • vere ein pådrivar i klubben for å få inn nye sponsorar

 • kontakte aktuelle sponsorar

 • følge opp eksisterande kontraktar, inkludert søke å fornye desse når dei går ut

 • utarbeide naudsynte rapportar til økonomiansvarleg for fakturering

 • bistå økonomiansvarleg med oppfølging/purring av ikkje betalte fakturarer

 • vedlikehalde sponsoroversikten på nettsida

 

Sponsoransvarleg har tilgong til

 • Google Disk (tilgong Sponsoransvarleg)

 • Intranett (tilgong Sponsoransvarleg)

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page