top of page

Klubbhandboka

Styremedlem

Oppdatert: 28. jan.

Styremedlem er


  • medlem av styret

  • leiar av anleggsgruppa


Styremedlem skal


  • møte på styremøte og har tale- og stemmerett


Styremedlem har tilgong til


  • Google Disk (tilgong til 2-Styret)

  • Intranett (tilgongsnivå Styret )

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comentarios


bottom of page