top of page

Klubbhandboka

Timeregistrering

Ansatte i Finnås Sportsklubb som utfører lønna arbeid, registrerer og rapporterer sine arbeidstimar via appen Connecteam.


Appen lastast ned frå App-store eller Google Pay.


IKT systemadministrator set opp tilgang.


Alle arbeidstimar vert godkjent av gruppeadministrator og overført til lønnsystemet automatisk.


Brukerveiledning er vedlagt.Timeregistrering
.pdf
Last ned PDF • 1.32MB

Relaterte innlegg

Se alle

Gjennomføre arrangement

Planlegg og annonser arrangement i god tid Før arrangementet: Start på punkt 1 for arrangement med påmelding. Start på punkt 2 for arrangement utan påmelding Opprett arrangement i Tikkio Opprett arran

Fakturering av medlemmer

Medlemsansvarleg fakturerer medlemskontingent og treningsavgift. Medlemskontingent Betaling for medlemskontingent skal opprettast i medlemssystemet gjeldande for perioden 01. januar - 31. desember. Me

Betaling av faktura, utlegg etc.

Kun faktura utstedt til Finnås Sportsklubb skal betalast frå FSK sin konto. Faktura utstedt i ein privatperson sitt namn må eventuelt utbetalast via rutine for refusjon av utlegg. For å redusere mogle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page