top of page

Klubbhandboka

VVS-ansvarleg

VVS-ansvarleg er

 

  • ansvarleg for inn- og utvending vedlikehald av klubben sitt VVS-anlegg

 

VVS-ansvarleg rapporterer til

 

  • leiar av anleggsgruppa

 

VVS-ansvarleg skal, innafor sitt fagområde

 

  • ha oversikt over tilstand til og sette opp plan over naudsynt vedlikehald på klubben sitt VVS-anlegg

  • gje råd og rettleiing til gruppeleiar når det skal utarbeidast budsjett og planar for kommande år

  • vurdere kva arbeid som kan utførast på dugnad og kva som treng faglært arbeidskraft

  • koordinere og ha oppsyn med arbeid som vert utført

 

VVS-ansvarleg har tilgong til

 

  • Google Disk (tilgong til VVS-ansvarleg)

Relaterte innlegg

Se alle

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page