top of page

Klubbhandboka

Dommerrekning klubbdommer

Oppdatert: 8. mar.

Klubbdommerar skal levere dommerrekning elektronisk via klubben sine heimesider. Dommerrekningen vert automatisk sendt til klubben sitt økonomisystem for utbetaling.

 

Dommerrekning skal signerast av dommaren samt ein ansvarleg for laget. Alle påkrevde felt må fyllast ut.

 

Dommerhonorar:

 • Fotball 0-12 år, 3er - Kr 200,-

 • Fotball 0-12 år, 5er - Kr 300,-

 • Fotball 0-12 år, 7er - Kr 350,-

 • Fotball 0-12 år, 9er - Kr 400,-

 • Fotball over 12 år - Kr 450,-

 

Brukermanual er vedlagt.


Brukerveiledning digital klubbdommerrekning
.pdf
Last ned PDF • 3.02MB

Dersom klubben skal dekke dommerutgifter for ein dommar som ikkje er registrert i det elektroniske systemet, må ein fylle ut manuell dommerrekning.


Dommer som leverer manuell dommerrekning:

 • Last ned vedlagt skjema for dommerrekning

 • Fyll ut skjema, lagre som PDF

 • Lagre kopi av kvitteringar som PDF eller bilete

 • Send skjema og kvitteringar på e-post til lagansvarleg


Lagansvarleg:

 • Kontroller at dommerrekning er korrekt utfyllt

 • Kontroller at honorar, utlegg og kilometer stemmer

 • Send e-post til FSK bilagsmottak. Meldinga må innehalde skjema, kvitteringar og ein tekst som seier at dommerrekning er godkjent for utbetaling

 • E-post adresse til FSK bilagsmottak: finnas-sportsklubb@bilag.fiken.no


Dommerrekning Excel
.xlsx
Last ned XLSX • 42KB

Relaterte innlegg

Se alle

Timeregistrering

Ansatte i Finnås Sportsklubb som utfører lønna arbeid, registrerer og rapporterer sine arbeidstimar via appen Connecteam. Appen lastast ned frå App-store eller Google Pay. IKT systemadministrator set

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner: Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at: Vedkommande må vere medlem i Finnås

Kommentarer


bottom of page