top of page

Klubbhandboka

Ny trenar/instruktør

Når ein person skal tiltre som trenar/instruktør i Finnås Sportsklubb gjeld fylgjande retningsliner:


Gruppeleiar sender informasjon til ny trenar/instruktør om at:


 1. Vedkommande må vere medlem i Finnås Sportsklubb, og medlemskontingenten må vere betalt.

 2. Stadfesting på at gjeldande rutiner og retningsliner er lest og forstått må sendast til klubben sin politiattestansvarleg.

  1. Retningsliner for trenarar

  2. Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

 3. Godkjent politiattest må vere framvist til klubben sin politiattestansvarleg.


Når politiattestansvarleg har mottatt informasjon i punkt 1. - 3. sender vedkommande melding om dette til gruppeleiar, medlemsansvarleg og IKT systemansvarleg.


Gruppeleiar skal:


 1. Introdusere ny trenar/instruktør til klubben og ut frå dette vurdere vidare opplæring

  1. trenarkurs

  2. opplæring i bruk av klubben sine IT-system

  3. introduksjon til sportsplan og klubbhandbok


Medlemsansvarleg skal:


 1. Gje vedkommande tilgong til laget i medlems- og aktivitetssystemet.

 2. Sende rekvisisjon på trenarbekledning til Sport1 Bømlo.


IKT systemansvarleg skal:


 1. Opprette nøklar i låsesystemet.

 2. Opprette tilgong i til klubben sine IT-system

Relaterte innlegg

Se alle

Økonomisk dekning til Cup

Finnås Sportsklubb dekkjer fylgjande i samband med deltaking på cupar: 0-12 år: Lagpåmelding for inntil 3 lokale cupar per år. Maks kr. 4500 pr lag per år. 13-17 år: Lagpåmelding for inntil 3 lokale c

Sosiale målsetjingar

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre

Comments


bottom of page